بازسازی اتاق ۲۱۲

بعد از ۱۳ ماه بازسازی اتاق ۲۱۲ ( دابل استاندارد ) به اتمام رسید و در مدار فروش قرار گرفت لذا با استقبال میهمانان مواجه گردید و تاثیر به سزایی در حفظ استانداردهای هتل هما خواهد داشت در باز سازی انجام شده وان حذف و کابین دوش جایگزین گردید همچنین سیستم برق و روشنایی اتاق به روز گردید سرویس بهداشتی استاندارد و فضای آن با توجه به نظرات و پیشنهادات میهمانان باز سازی گردید.