حضور هما در شانزدهمین نمایشگاه گردشگری

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته ۱۸ تا ۲۱ بهمن ماه در محل مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است.


حضور هما در شانزدهمین نمایشگاه گردشگری

حضور هما در شانزدهمین نمایشگاه گردشگری

حضور هما در شانزدهمین نمایشگاه گردشگری

سه‌شنبه 18 بهمن 1401